Debiteurenbeheer

Voor ondernemingen verzorgen wij het totale debiteurenbeheer.

Actode begeleidt en bewaakt het debiteurenbeheer in opdracht van ondernemingen en financiële instellingen. De debiteuren zullen zowel schriftelijk als telefonisch benaderd worden door onze specialisten of indien gewenst de medewerkers van de onderneming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onze Credit Management software.

De medewerkers van Actode houden nauw contact met de onderneming. Gemaakte afspraken met de afnemers worden vastgelegd zodat de debiteurenrelatie optimaal blijft. Actode verzorgt een periodieke rapportage waarin de voortgang en alle bijzonderheden van het aanmaantraject worden vastgelegd. Een vriendelijke en consequente benadering van uw debiteuren leidt zo tot een uitbreiding van het beschikbare werkkapitaal.