Waardering

De waardering is een uitbreiding van de technische analyse. De gesignaleerde risico’s worden verder geanalyseerd zodat er een duidelijk beeld ontstaat over de waarde van het debiteurenbestand. De waardering geeft inzicht in het totale order to cash proces. Actode geeft  advies over hoe om te gaan met verpandingsverboden, mogelijke beperkingen van de borrowingbase, credit management binnen de onderneming en de verbetermogelijkheden. Wij creëren hiermee transparantie in de debiteurenportefeuille. Daarnaast adviseren wij bij het verder optimaliseren van de zekerhedenpositie.

Aanvullend voeren wij analyses uit op de verwerkte administratie ten behoeve van het opsporen van spookfacturen, opgerekte betalingstermijnen en onjuist geboekte creditfacturen.